CERTYFIKATYOlimpiada sportowa klas I-III

Wszyscy uczestnicy olimpiady podzieleni zostali na 4 drużyny:

- drużynę „czerwonych”

- drużynę „zielonych”

- drużynę „żółtych”

- drużynę „białych”.

Żeby było sprawiedliwie (młodsi nie byli pokonani przez starszych) każdą z drużyn reprezentowali przedstawiciele z kl. I, II i III (drużyny mieszane).

Olimpiada oparta była na współzawodnictwie zespołowym. Podczas wykonywania poszczególnych zadań:

- zad. 1. Przekładania pachołków   

- zad. 2. Toczenia piłek

- zad. 3. Rozrzucania i zbierania woreczków

- zad. 4. Przekładania piłek i przechodzenia przez szarfę

- zad. 5. Skoków w workach

- zad. 6. Przeciągania liny

uczniowie doskonalili m.in.: szybkość, zręczność, wytrzymałość i siłę, skoczność, pamięć ruchową, umiejętność poruszania się z piłką i innym przyborem sportowym.

Wszystkie konkurencje oceniane były punktowo na tablicy przez jury – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Na koniec rywalizacji każda klasa uhonorowana została dyplomem (wykonanym przez prowadzącą turniej – nauczycielkę wychowania fizycznego – p. Joannę Przyborowską) oraz słodkimi upominkami. Ponadto na piersi każdego uczestnika olimpiady zawisnął medal (medale wykonane zostały przez uczniów klas starszych na zajęciach techniki).

Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła atmosfera radości, głośnego dopingu, zdrowej, sportowej rywalizacji, czyli doskonałej zabawy. Podsumowaniem sportowych wyczynów dzieci była wspólna zabawa taneczna, którą poprowadzili przedstawiciele kl. VI: Oliwia Sordyl, Justyna Borko i Dawid Michnik.

data dodania: 2016-02-29