CERTYFIKATYSzkolny Dzień Talentu

Szkolny dzień talentu (kolejne z zadań Ogólnopolskiego konkursu - Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna i projektu edukacyjnego SZWU -  Nasz potencjał kluczem do naszego sukcesu) zapowiedziany został na długo przed terminem jego przeprowadzenia. Dlatego wychowawcy poszczególnych oddziałów mogli profesjonalnie przygotować swoich podopiecznych do popisów/wystąpień/prezentacji. Przed występami dzieci i uczniów zorganizowano w holu szkoły wystawę, na której zaprezentowano:

- najładniejsze zeszyty uczniów,

- prace plastyczne, w tym z licznych konkursów, w których bierzemy udział,

- rękodzieło uczniowskie – prace powstałe na zajęciach koła plastycznego,

- prace przestrzenne wykonywane na zajęciach technicznych.

Ogólnoszkolną imprezę prowadziły konferansjerki - uczennice klasy VI, zapowiadając poszczególne części programu. Wielką atrakcją był występ zaproszonego na naszą galę talentów artysty – gitarzysty, kompozytora p. Janusza Małolepszego, który wyśpiewał nam głównie poezję I. Gałczyńskiego oraz kilka utworów, m.in. z repertuaru Wojciecha Młynarskiego i Grzegorza Turnaua. Występ artysty przyciągnął na salę gimnastyczną, gdzie odbywała się gala, całą społeczność szkolną, w tym wszystkich pracowników, dla których był on prawdziwą ucztą dla ducha i ucha. Pan Małolepszy pozostał z nami niemal do końca imprezy, ponieważ był pod ogromnym wrażeniem prezentacji naszych wychowanków – również już artystów.

Pokazy talentów odbywały się w trzech kategoriach:

- teatralno – recytatorskiej,

- śpiewno – tanecznej,

- sportowej,

a rozpoczęły je dzieci z klasy I b krótkimi formami teatralnymi przedstawiającymi fragmenty ulubionych bajek: „O rybaku i złotej rybce”, „Jaś i Małgosia”, „Księżniczka na ziarnku grochu”. Następnie uczniowie deklamowali wiersze z literatury dziecięcej.

            Po przerwie śniadaniowej odbyły się występy muzyczne. Dzieci prezentowały się podczas śpiewu indywidualnego i zespołowego oraz podczas układów tanecznych własnego pomysłu, a także z zajęć zumby, które prowadzi u nas w ramach zajęć pozalekcyjnych trenerka – p. Izabela Śmietana. Kilku uczniów z klasy II i III pochwaliło się swoimi umiejętnościami gry na dzwonkach i elektrycznych organkach.

            Po kolejnej przerwie i wizycie w kawiarence, zorganizowanej przez uczniów klasy V, miały miejsce pokazy sportowe:

- akrobatyczny - w wykonaniu Klaudii Sowy z klasy I b,

- gimnastyczny -  w wykonaniu Justyny Borko, Wiktora Kurzeja i Zuzi Kuc,

- piłkarski – wzorowego kiwania w piłce nożnej zaprezentowany przez chłopców z I b: Gracjana Bigusa i Bartka Kozinę.

            Podczas gali uczniowie mieli też okazję do zaprezentowania własnych zainteresowań przyrodniczych i z fizyki. Wielki aplauz wzbudziła Julka z klasy I b i jej podopieczny – baranek Bolek. Dziewczynka opowiadała o opiece nad porzuconym przez matkę jagniątkiem, a baranek wtórował jej beczeniem  podczas picia mleka z butelki, ku uciesze wszystkich dzieciaków. Julka mówiła też o zainteresowaniach światem roślin, wykonywaniu zielników, o ulubionych programach telewizyjnych o tematyce przyrodniczej oraz wyjazdach z rodzicami w różne miejsca, w których poznaje naturę. Natomiast uczniowie klasy IV zaprosili młodszych kolegów do asystowania podczas wykonywanych przez siebie różnych doświadczeń, pokazujących i wyjaśniających prawa fizyki rządzące naszym światem.

            Przez cały czas trwania gali rysowniczki z klasy V: Julka Lisowska, Zuzanna Kuc i Estera Hercog  które są uzdolnione plastycznie, wykonywały portrety wybranych przez siebie wykonawców. Portrety te zamieszczone zostały później na wspomnianej już wystawce w holu szkoły.

            Na koniec gali talentów p. dyr Joanna Mazanka pogratulowała koordynatorkom tego przedsięwzięcia oraz wszystkim innym nauczycielom wspaniałej jego organizacji i przygotowania dzieci do prezentacji ich umiejętności oraz zainteresowań, a uczniom występów. 

data dodania: 2016-03-09