CERTYFIKATYPozalekcyjne zajęcia wspierające i rozwijające

ROK SZKOLNY 2018/2019

* w kl. I-III:

- dydaktyczno-wyrównawcze

- korekcyjno-kompensacyjne

- rewalidacyjne

- z psychologiem

- z pedagogiem

- logopedyczne

- elementy integracji sensorycznej dla dzieci nadruchliwych z trudnościami w koncentracji  klasy 0-3

- gimnastyka korekcyjna

- rozwijające innowacyjność i samodzielność uczniów Oto ja – naukowe rozważania pierwszoklasisty

- Oto ja – twórczy pierwszoklasista

- Czytanie z wyobraźnią kl. II

- Gry i zabawy zręcznościowe oraz ruchowe kl. II

- zajęcia kształtujące kreatywność w kl. II

- Gry i zabawy w kl. III

- Pomysłowy artysta kl. III

- zumba

*  w kl. IV-VII:

- Spotkania z wolontariuszami i SU

- Szkolna katedra literacko –teatralna

- Szkolna katedra etiud filmowych

- English challenges – zajęcia z uczniem zdolnym

- koło ponadprzedmiotowe z j.ang dla kl. VIII

-English is fun – kl. IV

- W szkole jest wesoło- tworzenie gazetki szkolnej - kl. VII

- Ucz się języków- bądź aktywny!   kl. VIII

- zajęcia rozwijające czytelnictwo kl. I-VIII

- biblioteka dla środowiska lokalnego

- robotyka

- zajęcia rozwijające kulturę i sprawność fizyczną uczniów kl. IV- V

- zajęcia laboratoryjne  kl. VII

- zajęcia  badawcze kl. VIII

- zespół wokalny

- zumba

- Trening kreatywności

- To dopiero historia! – zabawy z historią/pogotowie historyczne (bieżąca pomoc)

- konsultacje matematyczne

- „Otrograffiti”

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze


ROK SZKOLNY 2017/2018


Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Liczba godzin do zrealizowania

Rodzaj realizowanych               zajęć

1

Figzał Magdalena

2h

„Gry i zabawy w kl. IIIa”

zajęcia muzyczno-ruchowe w klasie IIIa

2

Kubicka Joanna

2 h

zajęcia matem. – przyrod. „Jak zważyć psa linijką?” w kl. III b

zajęcia plastyczne w kl. IV-VII

3

Moskal Beata

2 h

zajęcia przyrodniczo- ekologiczne w kl. I

zajęcia artystyczne w kl. I

5

Franków Anna

2h

Zajęcia artystyczne kl. II

Zajęcia w kl. II

6

Kryger Ewa

2 h

zajęcia plastyczne w kl. I -III

„Otrograffiti”w kl. IV-VII

7

Kondzior Marta

2 h

zajęcia z językiem obcym kl. I- III, kl.IV- VII

8

Kamińska Beata

2 h

zajęcia rozwijające czytelnictwo kl. I-VII

biblioteka dla środowiska lokalnego

9

Zawada Joanna

2 h

zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne z elementami informatyki kl. IV - V

zajęcia matematyczne z elementami informatyki kl. VI - VII

10

Przyborowska Joanna

2 h

Zajęcia rozwijające kulturę i sprawność fizyczną klasy I-IV dz.

Zajęcia rozwijające kulturę i sprawność fizyczną klasa I-IV ch.

 

11

Zuber Jerzy

2 h

zajęcia doskonalące umiejętności  informatyczne kl. IV- VII

zajęcia wokalne kl. IV-VII

12

Rasała Małgorzata

2 h

klasa IV Odkrywcy przyrody

klasa V Odkrywcy przyrody

13

Kinga Bocian

1 h

Trening pamięci

14

Bogumiła Semik - Ćwirko

doraźnie

Zajęcia rozwijające kreatywność (trening kreatywności) kl. IV-VII

ROK SZKOLNY 2016/2017
  • Klasy I – III

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia muzyczno–ruchowe kl. I A

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucz. kl. I B

- koło muzyczno-plastyczno-teatralne kl.III

- zajęcia artystyczne z ucz. kl. II

- SKS

- zajęcia rozwijające czytelnictwo

- gimnastyka korekcyjna

  • Klasy IV-VI

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z  j. angielskiego w kl.  IV-V

- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z  j. polskiego kl. IV-VI

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawczez  matematyki w kl. IV

- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przyrody /koło przyrodnicze  kl. V

-  koło ponadprzedmiotowe z j. angielskiego kl. VI

- koło ponadprzedmiotowe z j. polskiego kl. VI

- koło ponadprzedmiotowe  z matematyki kl. VI

- zajęcia z terapii pedagogicznej/psychologicznej (w tym  zajęcia Ortograffiti, rewalidacyjne, terapeutyczne)

- koło wokalne

- SKS

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia z logopedą

- biblioterapia

- doraźnie koło teatralne