CERTYFIKATYLogopeda

Aktualności

Przejdź do aktualności.

Informacje ogólne

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.

       

Logopeda:

 • przeprowadza diagnozę logopedyczną,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową,
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • usprawnia technikę czytania i pisania,
 • dba o rozwój mowy,
 • wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli.

Celem zajęć logopedycznych jest:

 • wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego
 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • rozwijanie i doskonalenie artykulacji
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej
 • ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony    fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
 • usprawnianie techniki czytania i pisania
 • wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy

 

W szkole prowadzona jest terapia indywidualna oraz atrakcyjne zajęcia grupowe. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny, doskonale wyposażony gabinet logopedyczny.

 

Szkolny logopeda serdecznie zaprasza do współpracy Rodziców, bo tylko wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty.

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2018/2019: 

Poniedziałek      10:20-15:25
           
Środa               9:15-13:45
Czwartek          9:15-10:00 
Piątek              7:30-11:05 

 

Serdecznie zapraszam do odwiedzania zakładki „logopeda”, w której znajdziecie Państwo artykuły, wskazówki do pracy z dziećmi oraz aktualne wydarzenia z gabinetu logopedycznego.

 

                                                                       Szkolny logopeda mgr Ewa Korczak