CERTYFIKATYAktualności

 • Pamiętamy o 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

  W poniedziałek, 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „PREZENT DLA JANA PAWŁA II”. Celem tego przedsięwzięcia było upamiętnienie i wspólne świętowanie tego wydarzenia oraz rozwijanie zdolności twórczych i kreatywności uczniów. Uczestnicy tej akcji mieli za zadanie przedstawić postać Ojca świętego w różnych aspektach jego życia lub wykonać dla niego podarunek.

  Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Jana Pawła II. Z powodu zagrożenia epidemicznego, większość jubileuszowych wydarzeń będzie miała miejsce w przestrzeni on-line. Podobnie i u nas w szkole. Prace powstawały w domowych warunkach by następnie zaistnieć we wspólnej, wirtualnej galerii. Ważnym jest, abyśmy w tym dniu pamiętali o wspaniałym Polaku – Papieżu, a także  bliżej poznali sylwetkę i nauczanie Apostoła Naszych Czasów.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w to dzieło, gratulujemy im umiejętności plastycznych. Zainteresowanych wystawą prac zapraszamy do naszej GALERII.

  data dodania: 2020-05-16

 • Zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  W związku z przesunięciem terminu egzaminów ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na egzamin w kwietniu zostały uchylone i  ustalone  na 16-18.06.2020 r. Rezygnuje się również z dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w czerwcu, w którym miał odbyć się rajd rowerowy. Pozostałe dni wolne nie zmieniają się.

  data dodania: 2020-05-15

 • Zawieszenie zajęć oddziałów przedszkolnych

  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania oddziałów przedszkolnych będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O kolejnych decyzjach związanych z funkcjonowaniem placówek na terenie Gminy Marcinowice będziemy informowani na bieżąco na stronie Urzędu Gminy

  data dodania: 2020-05-15

 • Witaj maj, piękny maj!

  majowe_swieto

  Gdyby było jak zwykle pewnie spotkalibyśmy się na uroczystym apelu – odświętne stroje, trzymane w ręku biało-czerwone flagi, szerokie uśmiechy na twarzach uwiecznilibyśmy na zdjęciach, a patriotyczne wiersze i pieśni rozbrzmiałyby w sali gimnastycznej. Ale tym razem nie jest jak zwykle – jest wyjątkowo! W zaciszach swoich domów, ze swoimi rodzinami z dumą prezentujemy polskie barwy, tworzymy patriotyczne prace plastyczne, wspominamy pierwszą w Europie konstytucję - Konstytucję 3 Maja. I mimo, że osobno, to jednak razem – mamy serce dla Polski i Polskę w sercu!

  Radosnego świętowania życzy cała społeczność

   Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

  data dodania: 2020-04-30

 • Komunikat w sprawie powrotu dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

  Wójt Gminy Marcinowice informuje, że otwarcie Publicznego Przedszkola   w Marcinowicach oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach planuje się od dnia 18 maja br. Termin ten może ulec zmianie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zarówno w kraju,   jak i w gminie.

   

  Otworzenie placówek dla dzieci to decyzja odpowiedzialna, szczególnie w czasie trwania epidemii i powinna być podejmowana po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dlatego też dzieci będą mogły wrócić do placówek po spełnieniu koniecznych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

  Wójt Gminy Marcinowice wspólnie z dyrektorami, podjął niezbędne działania, które pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przychodzącym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych aby nie narażać zdrowia i życia zarówno przedszkolaków jak ich rodzin oraz pracowników.

  Przypomina się, że w pierwszej kolejności z przedszkola i oddziałów przedszkolnych powinny korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką    w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związan    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  O szczegółach rozwiązań Rodzice będą informowani przez dyrektorów placówek.

  data dodania: 2020-04-30

 • Nowy sprzęt komputerowy z projektu „Zdalna Szkoła”

  5 zestawów: laptop+ słuchawki + myszka bezprzewodowa odebrała dziś dyrektor szkoły z rąk Wójta Gminy Marcinowice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt ten posłuży uzupełnieniu braków w sprzęcie komputerowym naszych uczniów. Dyrektor szkoły jeszcze raz informuje, że istnieje możliwość użyczenia komputerów szkolnych do pracy zdalnej. Szczegóły pod numerem 74 850 44 20

  data dodania: 2020-04-28

 • Zdalne nauczanie w naszej szkole

              Od sześciu tygodni w naszej szkole, podobnie jak w całej Polsce, trwa zdalne nauczanie. Początki były bardzo trudne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Chociaż MEN szybko wyszedł z ofertą i rekomendacjami różnych narzędzi i form mających na celu ułatwienie prowadzenia procesu nauczania/uczenia się, to jednak dla wszystkich odnalezienie się w nowej rzeczywistości szkolnej wymagało ogromnego wysiłku i nakładu pracy. Nauczyciele musieli wybrać z dużej gamy ofert te, które najbardziej byłyby odpowiednie dla ich uczniów. Uczniowie natomiast musieli zapoznać się z nowymi narzędziami pracy, a rodzice, przede wszystkim dzieci przedszkolnych i z edukacji wczesnoszkolnej, przejąć po części rolę nauczycieli. Wreszcie wszyscy musieliśmy stworzyć nową, wirtualną szkołę, nauczyć się współpracować w niej. I udało się nam!

              Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji odpowiedni sprzęt do nauki zdalnej, własny lub wypożyczony ze szkoły. Nauczyciele prowadzą z młodzieżą większość lekcji on-line na platformie Microsoft Teams. W młodszych klasach II i III dzieci również mają zajęcia on-line, ale z wykorzystaniem komunikatorów Messenger i WhatsApp. Ze wszystkimi dziećmi, tj. przedszkolakami i uczniami kl. I – VIII nauczyciele realizują treści podstawy programowej na podstawie opracowanych przez siebie scenariuszy. Ponadto do komunikacji wykorzystywany jest w szerokim zakresie e-dziennik, telefony oraz poczta mailowa rodziców, uczniów i nauczycieli. Zdalnie pracuje także pedagog, psycholog
  i logopeda szkolny. Wszyscy nauczyciele, w tym wychowawcy świetlicy oraz dyrektor szkoły udzielają konsultacji, których plan można znaleźć na stronie internetowej placówki w zakładce Rada Rodziców.

              Jak wygląda nauka zdalna w naszej szkole można zobaczyć w galerii zdjęć. Zapraszamy również na internetową stronę Gminy i na stronę Sprawnego Dolnoślązaczka, gdzie swoimi sprawnościami chwalą się dzieci z kl. II.

              Uczniów, którzy chcą podzielić się swoim kącikiem nauki w domu, prosimy o przesyłanie zdjęć do wychowawców klas. Galerię będziemy uaktualniać na bieżąco.

  data dodania: 2020-04-28

 • Aktywni drugoklasiści podczas narodowej kwarantanny I poza szkołą ćwiczymy wesoło

              Czas narodowej kwarantanny i zawieszenia zajęć w szkołach jest trudnym okresem zarówno dla uczniów, ich rodziców, jak i dla nauczycieli. Jednak uczniowie kl. II nie nudzą się. Wspólnie z rodzicami bawią się bardzo aktywnie, realizując podstawę programową wychowania fizycznego oraz zadania ujęte w klasowym planie pracy opracowanym na b. r. szk. w ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek.

              Podczas minionych 6-ciu tygodni kwarantanny dzieci m.in.: rozgrywały rodzinne mini mecze piłkarskie, pokonywały krzesełkowy tor przeszkód. W zakresie lekkoatletyki ćwiczyły: startowe pozycje wyjściowe, skok w dal i skoki na skakance. Uprawiały też gimnastykę, ćwicząc przewrót w przód na kanapie, wykonując ćwiczenia równoważne. Razem z rodzeństwem i rodzicami grały drewnianymi łyżkami kuchennymi w unihokeja. Natomiast w niepogodę chodziły na spacery… po pokoju.

              Swoimi pomysłami na aktywność ruchową w „czterech ścianach” pochwaliły się na stronie Sprawnego Dolnoślązaczka (link: https://sprawnydolnoslazaczek.lo3.wroc.pl/).

              Czas tych zabaw jest dla drugoklasistów doskonałą formą relaksu i aktywnego wypoczynku po trudach zdalnego uczenia się na odległość.

  data dodania: 2020-04-25

 • R E K R U T A C J A UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021 UWAGA RODZICE!

  W dniach 27 kwietnia do 8 maja 2020 r. przeprowadzone będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych i kl. I. 

  Wniosek / zgłoszenie dostępne są na stronie szkoły w zakładce dokumenty do pobrania. Dokumenty można pobrać, wydrukować, podpisać i:

  - odesłać skan  wszystkich stron na mailowy adres spstrzelce@poczta.onet.pl

  - odesłać zdjęcie wszystkich stron na mailowy adres spstrzelce@poczta.onet.pl

  Dodatkowo 27.04., w poniedziałek, w godz. 9.00 - 14.00 wystawione zostaną druki przed głównym wejściem do szkoły. Będzie można je na miejscu wypełnić i wrzucić do specjalnej skrzynki. Skrzynka na dokumenty zostanie również wystawiona 8.05. - w ostatni dzień rekrutacji uzupełniającej.

  Powyższe procedury obowiązują tylko pod warunkiem dalszego przedłużenia kształcenia na odległość i zamknięcia budynku szkoły związanego z koronawirusem COVID 19

  Jeżeli 26.04. ograniczenie funkcjonowania szkoły zostanie zniesione ww. dokumenty Rodzice/ prawni opiekunowie składają osobiście w sekretariacie szkoły z dokumentem potwierdzającym pesel dziecka.

  Informacje o rekrutacji uzupełniającej będą aktualizowane na bieżąco adekwatnie do zmian sytuacji epidemiologicznej wywołanej koronawirusem COVID 19

  Wszelkie informacje na temat rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej udzielane są pod nr telefonu 74 850 44 20 w godzinach 8:00 – 18:00.

  data dodania: 2020-04-14

 • Nagroda i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym

              Uczennice kl. II: Julia Fik i Wiktoria Łużna, po raz kolejny odniosły sukces plastyczny. Obie dziewczynki wzięły udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Polska jakiej nie znacie”, który przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

              Drugoklasistki przygotowały prace nt.: „Co w trawie piszczy?”, które można obejrzeć w galerii organizatora konkursu (link: https://spgryfow.edupage.org/album/#gallery/261).

  Wiktoria Łużna została laureatką III miejsca w kategorii uczniów młodszych (kl. I-IV), a Julka Fik otrzymała wyróżnienie. Dziewczynki do konkursu przygotowała ich wychowawczyni - Pani Joanna Kubicka.

  Julce, Wiktorii oraz Pani J. Kubickiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  data dodania: 2020-04-06

Strona: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788