CERTYFIKATYProjekty i przedsięwzięcia


Programy, projekty, przedsięwzięcia realizowane w r. szk. 2018/2019

Programy:

 

1. Adaptacyjne dla oddziałów przedszkolnych i kl. I

 

2. Edukacyjne:

 

- Ogólnopolski program Szkoły czytające, a w tym:

 

* Program rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 

*  Program działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej

 

* Programy podnoszące efektywność nauczania: matematyki, j. angielskiego, kształcenia w klasach I – III

 

* Program doskonalący umiejętności językowe w piśmie

 

- Program poprawiający efektywność kształcenia w klasie VII

 

- Akademia wyobraźni play doh – program edukacyjny dla przedszkoli

 

- Ogólnopolski program Diagnoza z j. angielskiego

 

3. Sportowe:

 

* Zdolny Ślązaczek – program sportowy dla kl. I – III

 

* Program Szkolny Klub Sportowy

 

* Program realizowany w kl. II - Umiem pływać

 

* Ogólnopolski program SKS w każdej szkole realizowany przez MSiT- w naszej szkole dla chłopców z klas 4-5

 

4. Dotyczące bezpieczeństwa i promocji zdrowia

 

* Program Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo

 

* Program Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

* Program Szkoła Promująca Zdrowie

 

* Program 5 porcji zdrowia w szkole

 

 

 

Projekty:

 

1. Szkolne

 

- projekt grupowy kl. I promujący zdrowe odżywianie - Zdrowy tydzień kolorowy

 

- Nasz patron, nasza szkoła

 

- Z książką nauka, z książką zabawa – projekt czytelniczy

 

- Dni okolicznościowe  - projekt realizowany w kl. I

 

- Zdobywamy kartę rowerową

 

2. Edukacyjne:

 

- dla ucz. kl. I – Oto ja – naukowe rozważania pierwszoklasisty

 

- Warto uczyć się języków obcych

 

-  Spotkania czwartkowe w Strzelcach

 

2. Ogólnopolskie

 

-  dla przedszkoli Mały miś w świecie wielkiej literatury

 

 

 

Przedsięwzięcia:

 

1. Ogólnopolski konkurs dla klas I-III w ramach kampanii „Gang Słodziaków”.

 

2. Niesamowity świat higieny jamy ustnej –stomatologiczny program edukacyjny dla kl. I i przedszkoli

 

3. Mój region

 

4. Drzewo genealogiczne mojej rodziny


.........................................................................................................................

Programy, projekty, przedsięwzięcia realizowane w r. szk. 2017/2018

I. Plany pracy organizacji szkolnych

1. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego wraz z Kołem Wolontariuszy Pomocne    Strzelczyki

II. PROGRAMY

1. Programy adaptacyjne

a) Program adaptacyjny dla dzieci przedszkolnych

2. Programy i plany zajęć pozalekcyjnych

a) Pozalekcyjne zajęcia rozwijające

b) Pozalekcyjne zajęcia wspierające

3. Programy podnoszące efektywność kształcenia

a) Program doskonalenia umiejętności językowych w piśmie

b) Program i harmonogram poprawy efektywności nauczania matematyki

c) Program podnoszenia efektywności nauczania przyrody

d) Program podnoszenia efektywności nauczania

e) Program poprawy stanu czytelnictwa

f) Program rozwijania kompetencji informatycznych w Szkole Podstawowej

4. Programy sportowe

a) Program  Szkolny Klub Sportowy

b) Program Mały Mistrz realizowany w kl. I-III

c) Program Sprawny zDolnoślązaczek

d) Program Umiem pływać

III. Inne

a) Program działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej

b) Program Szkoła dbająca o bezpieczeństwo

c) Program Szkoła z klasą

Programy, projekty, przedsięwzięcia realizowane w r. szk. 2016/2017

 

I. PLANY PRACY ORGANIZACJI SZKOLNYCH

1. Plan pracy Samorządu Szkolnego

2. Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariuszy

…………………………………………………………………………………….

II. PROGRAMY

1. Programy adaptacyjne

a) Program adaptacyjny dziecka czteroletniego w przedszkolu  w roku szkolnym

b) Program adaptacyjny dla uczniów kl. I  Zaczynamy się uczyć 

2. Programy i plany zajęć pozalekcyjnych

a) Plan działań przyrodniczych w kl. I

b) Program działań rozwijających w kl. I

c) Plan zajęć muzyczno-ruchowych w kl. II A

d) Plan pracy zajęć artystycznych w kl. II A

e) Plan pracy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów kl. II B

f) Plan pracy zajęć artystycznych w kl. III

g) Plan pracy koła humanistycznego

h) Plan pracy Zespołu wokalnego

i) Program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego dla klas IV-VI

j) Program pracy koła matematycznego

k) Program zajęć koła dziennikarskiego

l) Program zajęć koła przyrodniczego dla uczniów starszych

3. Programy podnoszące efektywność kształcenia

a) Program poprawy efektywności kształcenia matematycznego

b) Program podnoszenia efektywności nauczania przyrody

c) Program podnoszenia efektywności nauczania w edukacji wczesnoszkolnej

d) Program rozwijania kompetencji informatycznych

4. Program Doskonalenia umiejętności językowych w piśmie

5. Program poprawy stanu czytelnictwa

6. Udział w ogólnopolskich programach: „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”

………………………………………………………………………………….

III. PROJEKTY

1. Klasowy projekt II B – Zdrowy Tydzień Kolorowy

2. Klasowy projekt Dni okolicznościowe w kl. II B

3. Projekt czytelniczy, w tym projekty realizowane w poszczególnych klasach i oddziałach przedszkolnych

4. Projekt edukacyjny „Każdy koniecznie chce czuć się bezpiecznie” realizowany w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak

5. Projekt edukacyjny SZWU Zdolni do wszystkiego dobrego – Klasy Dobrego Wychowania

6. Projekt JuniorSport

7. Projekt Umiem pływać

8. Projekt Kierując się wartościami, osiągniesz sukces

9. Projekt Drzewa genealogiczne naszych rodzin

10. Projekt Dni Sienkiewicza

11. Projekt Nasz patron, nasza szkoła

………………………………………………………………………………….

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Mój Sukces – jak do sukcesu dążą uczniowie kl. II B

2. Plan działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej

3. Zadania realizowane w ramach programu Mały Mistrz w klasach drugich

4. Plan realizacji zadań w ramach programu Mały Mistrz w kl. I.

5. Udział w ogólnopolskiej akcji Zachowaj trzeźwy umysł

6. Dzień Talentu

7. Turnieje interdyscyplinarne: wewnątrzszkolny turniej mikołajkowy, międzyszkolny turniej Żyj zdrowo w ekologicznej Europie

8. Dzień wody

9. Dzień zdrowia - Spacer po zdrowie