CERTYFIKATYRada Rodziców

TERMINY I GODZINY KONSULTACJI NA CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

GODZINY

FORMA KONTAKTU

sprawy organizacyjne i opiekuńczo - wychowawcze

dyrektor

Joanna Mazanka

codziennie

całodobowo

tel. 74 850 44 20

e- dziennik

psycholog

Kinga Bocian

od poniedziałku do piątku

13-15:30

e-dziennik

 aplikacja Messenger

telefon po uprzednim zgłoszeniu przez e-dziennik, podaniu numeru

wychowawca

Anna Franków

codziennie

9.00 - 19.00

mail:anna.frankow@interia.pl

e-dziennik, Skype, Messenger, tel. znany rodzicom

Wychowawca

Joanna Kubicka

codziennie

w dogodnych dla rodzica godzinach (od 8.. do 20.00)

tel. prywatny wychowawcy w tym komunikator WhatsApp

e-dziennik

poczta mailowa: kubicka_joanna@o2.pl

 

Wychowawca

Beata Moskal

codziennie

9.00 - 19.00

e-mail:  mobeata@interia.pl, telefon wychowawcy, e-dziennik

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Barbara Kielar/wychowawca Va

codziennie

O dowolnej porze dnia

e-dziennik

tel. znany rodzicom

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Małgorzata Zuber wychowawca kl. VI

 

codziennie

Poniedziałki

godz. 07.30-15.30

Pozostałe dni do godz. 15.00

 

 

e- dziennik

tel. znany rodzicom

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

zajęcia wf,

Przyborowska wychowawca VII

codziennie

O dowolnej porze dnia

e - dziennik

tel. znany rodzicom
aska.przybor@gmail.com

 

Pedagog

świetlica

Zaj. artystyczne

Ewa Kryger

codziennie

od 13.00-15.30

e- dziennik, Skype,  telefon po uprzednim zgłoszeniu przez e-dziennik i podaniu numeru

Wychowawcza świetlicy

Bogusława Semik-Ćwirko

Pn, wt, śr, pt

11-13

e-dziennik,  Messenger, platformy edukacyjne,e-mail:b.semik@wp.pl

sprawy dydaktyczne

Zaj. dyd. – wyr.z j. polskiego

Joanna Mazanka

środa

Od 13.00

tel. 74 850 44 20

 

Zaj. dyd. – wyr.    kl. I

Anna Franków

piątek

Od  11.00-12.00

tel.wychowawcy

 

Zaj.kształcące kreatywność kl. I

Ana Franków

czwartek

11.00-12.00

Messenger

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Anna Franków

codziennie

9.00-15.00

mail: anna.frankow@interia.pl

e-dziennik,   Messenger, Tel: wychowawcy

Zaj. dyd.-wyr.

Joanna Kubicka

poniedziałek

Od 10.00

tel. prywatny,
 komunikator WhatsApp

e-dziennik

poczta mailowa: kubicka_joanna@o2.pl

Innowacja „Oto ja – naukowe rozważania drugoklasisty

Joanna Kubicka

piątek

Od 11.00

Zaj. dyd.wyr.w  kl. III

B. Moskal

poniedziałek

Od 14.00

tel. wychowawcy

e-mail,

 

Zajęcia kreatywne

B. Moskal

środa

Od 14.00

tel. wychowawcy

e-mail

Zajęcia rozwijające zainteresowania

B. Moskal

piątek

Od 14.00

tel. wychowawcy

e-mail

Zaj. dyd. – wyr.zj. polskiego

Barbara Kielar

poniedziałek

8.00-10.00

e - dziennik

Zaj. korekcyjno- kompensacyjne kl. VII (Janik M. i Korpysa  J.)

Ewa Kryger

środa

Od 14.30- 15.30

e- dziennik

Zaj. Rozwijające um. Uczenia się

 

 

Bogusława Semik-Ćwirko

środa

12 - 13

e-dziennik,  Messenger, platformy edukacyjne, kontakt telefoniczny w klasie wychowawczej.

e-mail: b.semik@wp.pl

Zaj.zw. z wyborem kier.kszt. i zaw.

Bogusława Semik-Ćwirko

czwartek

13-14

e-dziennik,  Messenger, platformy edukacyjne, kontakt telefoniczny w klasie wychowawczej.

e-mail: b.semik@wp.pl

Zajęcia kszt.kreatywność

Bogusława Semik-Ćwirko

czwartek

12-13

e-dziennik,  Messenger, platformy edukacyjne, kontakt telefoniczny w klasie wychowawczej.

e-mail: b.semik@wp.pl

Zaj. Dyd. wyr. z matematyki 

Joanna Zawada

Wtorek

16.00-17.00

 

(z uwagi na obecność rodziców w domu, może będą jakieś pytania)

  

Codziennie godz. 16.00-18.00 , forma kontaktu e-dziennik, telefonicznie, email: joazaw131@gamil.com

Konsultacje matematyczne

w tym indywidualne dyd. – wyr.

Joanna Radzikowska

codziennie

Od 10-12

Od 18-20

W innych godzinach w miarę potrzeb

e-dziennik

gazdzinaasia@gmail.com

skyperadzikowskamatematykaTel.indywidualnie w miarę potrzeb

 

Zaj. Dyd.- wyr. Z j.angielskiego

Marta

Kondzior

czwartek

11.00 – 12.30

Telefon od nauczyciela do rodzica po uprzednim zgłoszeniu potrzeby kontaktu, e-dziennik, emaill: martabobela@wp.pl

 

Indywidualne wsparcie/ zajęcia indywidualne

Zaj. korekc.-kompens.

Joanna Kubicka

piątek

Od 10.00

tel. prywatny,  w tym komunikator WhatsApp

e-dziennik

poczta mailowa: kubicka_joanna@o2.pl

Zaj. wyrówn. indywidualne

B. Moskal

wtorek

Od 14.00

tel. 692 826 746

e-mail

Zaj korekc. kompensacyjne-MikołajRychłowski

B. Moskal

czwartek

Od 14.00

tel. 692 826 746

e-mail

 

rewalidacja

Ewa Korczak

Wtorek, środa, czwartek

Wg ustaleń z rodzicami

wideorozmowy, mailowy, Messenger:   telefon po uprzednim zgłoszeniu przez

e-dziennik, podaniu numeru

wspomaganie

Ewa Korczak

codziennie

Wg ustaleń z rodzicami

 

e-dziennik, wideorozmowy,  telefon po uprzednim zgłoszeniu przez  e-dziennik, podaniu numeru, Messenger, mail:

Zaj. Rewalidacyjne

 

 

 

 

 

Ewa Kryger

 

 

 

 

 

Codziennie

 

 

 

 

 

10.00- 12.00 kl.0- III

12.00-13.00 kl. V a

e- dziennik, Skype,   telefon po uprzednim zgłoszeniu przez  e-dziennik, podaniu numeru,

 

 

 

Terapia logopedycznaEwa Korczak

codziennie

Wg planu pracy

e-dziennik, telefoniczny, mailowy, wg potrzeb

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poza konsutlacjami w tabeli pozostali wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów udzielają wsparcia na wcześniej ustalonych z Państwem zasadach.