CERTYFIKATYSzkolny kalendarz

 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

2.09.2019r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23.12.2019 – 31.12.2019r. – zimowa przerwa świąteczna

10.02. – 23.02.2020r. – ferie zimowe (zajęcia rekr. – sport. ) w II tygodniu

09.04. – 14.04.2020r. – wiosenna przerwa świąteczna

21.22.23. 04. 2020r.- egzamin ósmoklasisty

26.06.2020r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

27.06. – 31.08.2020r. – ferie letnie

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

1 listopada 2019 r. ( piątek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r. (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości 

25–26 grudnia 2019 r. (środa - czwartek)– Boże Narodzenie 

1 stycznia 2020 r.(środa)– Nowy Rok 

6 stycznia 2020 r.(poniedziałek) – Trzech Króli 

13 kwietnia 2020 r. –Poniedziałek Wielkanocny 

1 maja 2020 r.(piątek)–Święto Pracy

3 maja 2020 r.(niedziela)– Święto Konstytucji Trzeciego Maja

11czerwca 2020r.(czwartek) –Boże Ciało 

DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

21.04-23.04. 2020r.– egzamin ósmoklasisty

czerwiec 2020r. – rajd rowerowy -  dzień będzie ustalony i podany do wiadomości w II okresie

12.06.2020r.(piątek)

24.06.- 25.06. 2020r. (środa, czwartek)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

TERMIN

 

 

TEMATYKA

 

12września 2019r.(CZWARTEK) 

godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami

godz. 17.45 – spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców

 

Wybór klasowych Rad Rodziców, aktualizacja danych uczniów i dokumentów uczniowskich

Zapoznanie z WSO, PSO, procedurami wypożyczania podręczników, sprawy wychowawcze i organizacyjne, ubezpieczenia, opieka medyczna nad uczniami – zapoznanie z formą współpracy zgody rodziców

 

 

30 października 2019r.(środa)

IV-VIII – 17.00 – 17.30

I-III  17.30 – 18.00
Oddział Przedszkolny i Zerówka 17.00-17.30

 

 

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

 

18grudnia 2019r. (środa)

IV-VIII – 17.00 – 17.30

I-III  17.30 – 18.00
Oddział Przedszkolny i Zerówka 17.00-17.30

 

 

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

 

 

29 stycznia 2020r.(środa)

17.00 – spotkanie z dyrektorem szkoły

17.15 – spotkania z wychowawcami klas

 

Zapoznanie z klasyfikacją okresową, podsumowanie pracy w I okr.

 

 

25marca 2019r. (środa)

IV-VIII – 17.00 – 17.30

I-III  17.30 – 18.00

Oddział Przedszkolny i Zerówka 17.00-17.30

 

 

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

 

 

27maja 2019r. (środa)

16.30 zebranie ogólne

17.00 spotkania w klasach

 

 

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, podsumowanie pracy w II okresie

 

 

 

* mogą też odbyć się spotkania rodziców w zależności od potrzeb